EMDR Slovensko

EMDR Slovensko sa aktuálne uchádza o členstvo v Európskej spoločnosti pre EMDR (EMDR Europe). Tým umožní svojim členom získať po absolvovaní primeraného vzdelávania certifikáty platné v celej Európe.

Zároveň bude organizáciou, ktorá v spolupráci s EMDR Europe bude dohliadať na štandardy pre vzdelávanie v EMDR terapii a združovať EMDR terapeutov, supervízorov a trénerov na Slovensku. Každý certifikovaný EMDR terapeut, supervízor, tréner musí byť členom národnej alebo medzinárodnej EMDR spoločnosti. Tieto spoločnosti sú v spolupráci s EMDR Europe zodpovedné za akreditáciu a reakreditáciu EMDR terapeutov.

EMDR Europe je zastrešujúcou organizáciou, ktorej členmi sú národné EMDR spoločnosti.