Výcviky

Akreditovaný výcvik v EMDR (akceptovaný EMDR Europe) môže viesť len EMDR tréner akreditovaný EMDR Europe. Výcvik musí spĺňať podmienky stanovené EMDR Europe.

Aktuálne je jediným výcvikovým inštitútom organizujúcim EMDR výcviky na Slovensku Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE).