EMDR terapeuti (EMDR Practitioner)

(terapeuti certifikovaní európskym certifikátom EMDR Practitioner)

Kontakty nájdete v zozname nižšie podľa miesta výkonu praxe.

Ashford Janka. Mgr., PhD.

Bartoňová Martina Theresien, PhLic., Bc. 

Bilíková Erika. Mgr.

Čepelíková Zuzana, PhDr., Mgr.

Červeňanová Ingrid, PhDr.

Čierňavová Lucia, Mgr.

Kárászová Katarína, Mgr.

Konečná Petra Dominika, PhLic., Mgr.

Kovalčíková Margita, Mgr.

Lukáčová Katarína, PhDr.

Maťová Katarína, Mgr.

Rjabininová Madlena Alena, Mgr.       

Tylor Shane, Mgr.

Vyskočil Ivan, Mgr.

Vyskočil Jana, Mgr.

Bratislava

Praha, ČR

Bratislava, Piešťany

Praha, ČR

Trenčín

Bratislava

Bratislava

Praha, ČR

Nitra

Nováky

Bratislava

Nitra

Banská Bystrica

Bratislava

Bratislava

 

 

Kontakty na uvedených terapeutov a ďalší terapeuti vycvičení v EMDR sú uvedení na stránke SIPE