Vzdelávanie

Absolvent výcviku v EMDR získa certifikát o absolvovaní výcviku akreditovaného EMDR. Je oprávnený používať EMDR terapiu v praxi, ideálne pod supervíziou EMDR supervízora - ak spĺňa ďalšie nevyhnutné zákonné podmienky pre psychoterapeutickú prácu s klientami.

Základný EMDR výcvik

Základný EMDR výcvik musí pozostávať minimálne z dvoch častí. I. časť zahŕňa predovšetkým uvedenie do psychoterapeutickej práce s EMDR a základné zvládnutie metódy EMDR. II. časť sa venuje rozšíreniu vedomostí a zručností o problematickejšie a komplexnejšie situácie.

Ďalšie vzdelávanie v EMDR

Ďalšie vzdelávanie v EMDR obsahuje supervízie, špecializované semináre a workshopy (EMDR s deťmi a adolescentami, EMDR pri komplexnej PTSP, pri rôznych špecifických diagnostických skupinách a pod.), prípadne ďalšie vzdelávanie pre získanie akreditácie ako EMDR supervízor a EMDR tréner.

Certifikát EMDR terapeut

Označenie EMDR terapeut (angl. EMDR Practitioner), môžu používať len terapeuti, ktorí získajú akreditáciu od Európskej spoločnosti pre EMDR - EMDR Europe. Certifikát je potom uznaný v celej Európe. Podmienky, ktoré treba spĺňať, stanovuje EMDR Europe. Ich splnenie kontrolujú a garantujú národné EMDR spoločnosti.